Syrphidae - zweefvliegen


Eristalinus - vlekogen

Vlekogen zijn nauw verwant met de bijvliegen, waarmee ze o.a. de opvallende bocht in ader r4+5 gemeen hebben (zie de weidevlekoog). Hierdoor zijn ze, in combinatie met de gevlekte ogen, gemakkelijk te herkennen.
Beide Nederlandse soorten hebben een lange vliegtijd van (maart) april tot in oktober.Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) kustvlekoog

In Nederland is deze soort gebonden aan de kust (vooral in de Delta), maar elders wordt deze cosmopolitische soort ook in allerlei andere biotopen gevonden.
Verschilt van de volgende soort door het zwakke tot ongestreepte borststuk en het geheel glimmende achterlijf. Mannetjes verschillen ook doordat de ogen elkaar bij het voorhoofd raken, terwijl bij de weidevlekoog de ogen gescheiden zijn net zoals bij de vrouwtjes van beide soorten.
Zowel het achterlijf als het borststuk hebben een mooie bronzen glans, waar de soort ook haar wetenschappelijke naam (aeneus) aan dankt.

Eristalinus aeneus © Danielle Ganzevoort

Vrouwtje, Maasvlakte, 1-10-'06.

Eristalinus aeneus © Danielle Ganzevoort

Vrouwtje, Maasvlakte, 1-10-'06.

Eristalinus aeneus © Danielle Ganzevoort

Mannetje, Maasvlakte, 1-10-'06.Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758) weidevlekoog

Een algemene soort die door het hele land kan worden gevonden, vooral op wat vochtiger plaatsen.
In tegenstelling tot de vorige soort zijn de achterlijfssegmenten niet geheel glimmend maar dof in het midden. Op het borststuk bevinden zich vijf grijzige lengtestrepen, die vooral bij het vrouwtje erg opvallen. De dijen van het achterste paar poten zijn gekromd.

Eristalinus sepulchralis © Han Endt

Vrouwtje, Garderen, 20-6-'05.terug naar de zweefvliegen terug naar de hoofdindex


Alle foto's: © 2003-2006 Danielle Ganzevoort, Han Endt.
Vragen, opmerkingen: hanendt@yahoo.co.uk

Deze pagina is aangemaakt op 21 juni 2005 en voor het laatst gewijzigd op 25 oktober 2006.